สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร 036 240100 ต่อ 402 www.taflabourunion.com
เยี่ยมไข้ 2562

เยี่ยมไข้สมาชิก คุณไพฑูรย์ แสนสี แผนก PPM เยี่ยมไข้สมาชิก คุณประไพพรรณ โยธานารถ แผนก เคมคีคอล เยี่ยมไข้สมาชิก คุณแก่น พรมแพร แผนก Textile เยี่ยมไข้สมาชิก คุณอิน แผลงจันทึก แผนก Textile เยี่ยมไข้คุณจุธามาศ อิ่มกระจ่าง แผนกเคมีคอล  ... วันที่ 14 ม.ค. 63 (ดูู 268)

ปีใหม่ 2562

งานเลี้ยงปีใหม่ 2562... วันที่ 14 ม.ค. 63 (ดูู 718)

กีฬาสีภายในประจำปี 2562

กีฬาสีประจำปี 2562... วันที่ 14 ม.ค. 63 (ดูู 570)

มอบเงินช่วยเหลือสมาชิก

... วันที่ 14 ก.ย. 62 (ดูู 324)

กีฬาสีภายในประจำปี 2561

กีฬาสีภายในประจำปี 2561 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาบ้านพัก TYPE 5... วันที่ 8 มี.ค. 62 (ดูู 1080)

สมาชิกให้กำลังใจในการเจรจาเรียกร้อง

สมาชิกให้กำลังใจทีมเจรจาเรียกร้อง ... วันที่ 1 ธ.ค. 61 (ดูู 350)

กีฬากลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง

กีฬากลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง... วันที่ 21 พ.ย. 61 (ดูู 1073)

รูปกีฬากลุ่มเบอร์ล่า

รูปกีฬากลุ่มเบอร์ล่า ... วันที่ 5 พ.ย. 61 (ดูู 1522)

งานปีใหม่ประจำปี 2560

งานเลี้ยงปีใหม่ 2560... วันที่ 9 ม.ค. 61 (ดูู 974)

กีฬาสีภายในประจำปี 2560

กีฬาสีภายใน ประจำปี 2560... วันที่ 9 ม.ค. 61 (ดูู 1425)

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559... วันที่ 15 ส.ค. 60 (ดูู 890)

กิจกรรม "จิตอาสาทำดีเพื่อแม่"

กิจกรรม "จิตอาสาทำดีเพื่อแม่" ... วันที่ 15 ส.ค. 60 (ดูู 1222)

สัมมนา ประกันสังคม ปี 2560 รุ่น 2 28 พฤษภาคม 2560

สัมมนาประกันสังคม... วันที่ 9 มิ.ย. 60 (ดูู 476)

สัมมนา ประกันสังคม ปี 2560 รุ่น 1 21 พฤษภาคม 2560

สัมมมนาประกันสังคม รุ่นที่ 1... วันที่ 9 มิ.ย. 60 (ดูู 442)

กิจกรรมวันแรงงาน ปี 2560

  วันแรงงาน 2560 ... วันที่ 3 พ.ค. 60 (ดูู 416)

งานปีใหม่ประจำปี 2559

งานปีใหม่ 2559... วันที่ 14 ก.พ. 60 (ดูู 978)

กีฬาสีภายในประจำปี 2559

กีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 ... วันที่ 27 ธ.ค. 59 (ดูู 2973)

อบรมสัมมนาประกันสังคม รุ่นที่ 2

อบรมสัมมนาประกันสังคม  รุ่นที่ 2 ... วันที่ 26 ธ.ค. 59 (ดูู 1007)

กองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  มอบเงินกองทุนช่วยเหลือให้แก่ สมาชิกกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (กรณีสมาชิกหลักเสียชีวิต) ั มอบเงินกองทุนช่วยเหลือให้แก่ สมาชิกกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (กรณีสมาชิกสมทบเสียชีวิต)   ... วันที่ 18 พ.ย. 59 (ดูู 493)

อบรมสัมมนาประกันสังคม รุ่นที่ 1

โครงการอบรมสัมมนา ประกันสังคม รุ่นที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ... วันที่ 17 พ.ย. 59 (ดูู 484)