สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร 036 240100 ต่อ 402 www.taflabourunion.com
Gallery :: เยี่ยมไข้ 2562

เยี่ยมไข้สมาชิก คุณไพฑูรย์ แสนสี แผนก PPM

เยี่ยมไข้สมาชิก คุณประไพพรรณ โยธานารถ แผนก เคมคีคอล


เยี่ยมไข้สมาชิก คุณแก่น พรมแพร แผนก Textile

เยี่ยมไข้สมาชิก คุณอิน แผลงจันทึก แผนก Textile

เยี่ยมไข้คุณจุธามาศ อิ่มกระจ่าง แผนกเคมีคอล
 
วันที่ : 14 มกราคม 63   View : 57