สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร 036 240100 ต่อ 402 www.taflabourunion.com
หัวข้อ :: กองทุนช่วยเหลือฯ

กองทุนช่วยเหลือฯ

มอบเงินกองทุนช่วยเหลือฯ

ให้แก่สมาชิกกองทุน (คุณชำนาญ ยิ้มเข็ม) กรณีมารดาเสียชีวิต

จำนวน 38,000 บาท

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
 


 วันที่ : 6 มกราคม 60   View : 878