สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร 036 240100 ต่อ 402 www.taflabourunion.com
หัวข้อ :: วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์

ต้องเป็นองค์การแรงงานชั้นนำในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานประเภทอุตสาหกรรมเบอร์ร่า เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ให้ทันต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของโลกทุนนิยมและจะได้มีอำนาจต่อรองเพื่อลดความแตกต่างทางชนชั้น
วันที่ : 19 เมษายน 59   View : 978